doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');
@media (max-width: 679px){#fig-6144218fa72b4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6144218fa72b4 img{#fig-6144218fa72b4 img.lazyloading{width: 65px;height: 65px;}}@media (min-width: 680px)#fig-6144218fa72b4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6144218fa72b4 img{#fig-6144218fa72b4 img.lazyloading{width: 65px;height: 65px;}}

'GGD-directeur liet naam Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen'

Verwoestend rapport omgeving Tata Steel: 'Kinderen blootgesteld aan lood en kankerverwekkende stoffen'

Volgens nieuw onderzoek van het RIVM is de hoeveelheid schadelijke stoffen in de directe omgeving van Tata Steel tientallen malen hoger dan op plekken verder verwijderd van de fabrieken. In honderden monsters afkomstig uit speeltuinen en achtertuinen zijn grote hoeveelheden lood en kankerverwekkende stoffen aangetroffen.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6144218fa8469 img{#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6144218fa8469 img{#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6144218fa8469 img{#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6144218fa8469 img{#fig-6144218fa8469 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Tata Steel

De staalfabriek in IJmuiden produceert vooral staal voor de auto-industrie, verpakkingsindustrie en bouw, en kwam al eerder onder vuur te liggen. Dit na een publicatie van een onderzoek onder huisartsen. Daaruit bleek dat er in de regio rond Tata een stuk meer gezondheidsklachten en zware ziektes voorkomen dan op andere plekken.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Tientallen malen hoger

Maar daar blijft het niet bij. Vandaag komt het RIVM met een tweede onderzoeksrapport op basis van zogenaamde 'veegmonsters'. Op verschillende plekken - speeltuinen, achtertuinen, in huizen van bewoners van het gebied rondom de fabriek - zijn monsters genomen van neergedaald materiaal. Die monsters zijn vervolgens onderzocht op de aanwezigheid van verschillende (schadelijke) stoffen.

Wat blijkt? De hoeveelheden schadelijk materiaal zijn vele malen hoger in de monsters genomen op plekken in de buurt van Tata Steel, dan in monsters die verder weg zijn verkregen. In veel gevallen zelfs tientallen malen hoger. Het gaat voornamelijk om kankerverwekkende PAK's, lood en andere metalen.

Kinderen blootgesteld

Dat betekent ook dat kinderen in de omgeving van de Tata Steel fabriek (langdurig) worden blootgesteld aan deze schadelijke stoffen, aldus het RIVM. Het neergedaalde materiaal is immers ook aangetroffen in speeltuinen en bij mensen in huis.

Uit het 145 pagina's tellende rapport: "Voor lood is de geschatte blootstelling via neergedaald stof zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid. Langdurende (lage) blootstelling aan lood leidt tot neurologische ontwikkelingsstoornissen. Kinderen zijn het meest gevoelig voor deze effecten omdat hun hersenen en zenuwstelsel nog in ontwikkeling zijn."

Het RIVM stelt daarnaast zelfs dat "langdurige (lage) blootstelling aan lood kan leiden tot negatieve effecten op het IQ van kinderen".

Schuld van Tata?

Opvallend is dat Tata Steel in het rapport niet direct als onbetwistbare boosdoener wordt bestempeld, echter concludeert het RIVM wel dat de hoeveelheden schadelijke stoffen het hoogst zijn in de buurt van de Tata-fabriek.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws