doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

'GGD-directeur liet naam Tata Steel uit rapport over longkanker schrappen'

Volgens Noordhollands Dagblad heeft de directeur van GGD Kennemerland ervoor gezorgd dat de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in Ijmond, uit een GGD-rapport werd geschrapt als mogelijke oorzaak van het enorm hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ffe40102fd0 img{#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ffe40102fd0 img{#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ffe40102fd0 img{#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-60ffe40102fd0 img{#fig-60ffe40102fd0 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}GGD-directeur Tata Steel

GGD-directeur Bert van de Velden zou verschillende keren persoonlijk ingegrepen hebben om een verband met Tata Steel te verwijderen. Dit ontdekte het Noordhollands Dagblad nadat de krant documenten opvroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

E-mails en WhatsApp-berichten

Het Noordhollands Dagblad geeft aan 345 pagina's aan e-mails en WhatsApp-berichten van GGD-medewerkers in te hebben gezien, waarin wordt bevestigd dat de GGD-directeur persoonlijk ingrijpt om een verband met Tata Steel te verwijderen.

Daarnaast vroeg de krant alle 31 conceptversies op van het rapport over het voorkomen van kanker in Kennemerland. In dit rapport wordt vermeldt dat er in die regio 25 procent meer gevallen van longkanker zijn, dan het landelijk gemiddelde. Echter, uit de gegevens over de longkankerpatiënten per postcode bleek eerder al dat er in wijken van omliggende plaatsen 51 procent meer gevallen van longkanker zijn. En dit stond niet in het rapport.

Naam Tata Steel ontbreekt

Ondanks de hoge hoeveelheid longkankergevallen in de regio, beval de GGD-directeur zijn medewerkers Tata Steel als mogelijke oorzaak van longkanker uit dit rapport te schrappen. "Het woord Tata mag niet worden gebruikt", zou de directeur gezegd hebben.

Aan Noordhollands Dagblad geeft van de Velden toe dat Tata Steel uit de tekst is geschrapt. Maar dit was volgens hem alleen maar vanwege tekstuele redenen. "Nimmer is er druk op ons uitgeoefend door Tata over wat dan ook. Wij doen gewoon onderzoek", gaf de GGD-directeur aan. "Onze mensen doen dat naar eer en geweten, met de wetenschappelijke statuur die daarbij hoort."

Al jaren onder vuur

De staalfabriek zegt zelf op geen enkele manier betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van het rapport. "We respecteren onafhankelijk onderzoek. Het zou raar zijn als we daar invloed op zouden uitoefenen", laat een woordvoerder van Tata Steel weten. Tata Steel, de voormalige Hoogovens, ligt al jarenlang onder vuur vanwege het gevaar dat de industrie met zich meebrengt voor de gezondheid van de omwonenden.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws