doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Meer oudjes in de gevangenis: cellen moeten aangepast worden

Criminele oudjes hebben nou eenmaal andere behoeften dan jonge misdadigers.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641d352ebd174 img{#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641d352ebd174 img{#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641d352ebd174 img{#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-641d352ebd174 img{#fig-641d352ebd174 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Vergrijzing

We worden steeds ouder in Nederland. De zorg is vandaag de dag immers beter dan pak 'm beet 80 jaar geleden, net als voeding en dergelijke. Echter heeft die ontwikkeling ook een schaduwzijde: vergrijzing.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Want terwijl het aantal werkenden daalt, stijgt het aantal gepensioneerden. Kortom, er zijn steeds minder schouders die juist steeds meer lasten moeten dragen - lees: premies betalen. Die premies zijn nodig om alle voorzieningen te kunnen bekostigen.

Grijze boeven

Ook de gevangenissen voorzien een dergelijke demografische ontwikkeling, schrijft minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming in een brief aan de Kamer.

Op dit moment valt dat nog reuze mee, aldus Weerwind. Volgens hem was in 2021 slechts 2 procent van de gevangenen ouder dan 65 jaar - zo'n 560 'bejaarden' op een gevangenispopulatie van rond de 30.000.

De gemiddelde bajesbevolking is daarom ook nog lang niet te vergelijken met die in een willekeurig bejaardentehuis. Maar de vergrijzing zal op den duur ook toeslaan in de Nederlandse gevangenissen, zo is de verwachting.

Rolstoelliften

Om die reden wil Weerwind investeren in het 'oudjes-proof' maken van de penitentiaire inrichtingen in ons land. Rolstoelliften installeren, drempels weghalen, celdeuren verbreden. Alles zodat de criminele senioren makkelijk door de nor heen kunnen rollen met hun scootmobieltje of rollator.

Hoe dat er precies uit komt te zien, moet blijken na meer onderzoek. Wellicht worden er slechts een aantal gevangenissen 'omgebouwd'. Oudere gevangenen komen dan meer bij elkaar te zitten op een select aantal locaties. Speciale dagbesteding voor senioren komt er hoogstwaarschijnlijk niet. Wel laat Weerwind onderzoeken 'hoe arbeid en zinvolle dagbesteding beter kunnen worden afgestemd op de behoeften van de oudere doelgroep'.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws