doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Fries dorpje ‘Moddergat’ heet nu ‘Blabberpoepert’

De bewoners van het Friese ‘Moddergat’ werden akelig verrast toen ze afgelopen zaterdag uit bed kwamen rollen. Hun woonplaats bleek opeens van naam veranderd te zijn, en de nieuwe titel van het pittoreske dorpje is op z’n minst ‘bijzonder’ te noemen.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a8ecb2249d0 img{#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a8ecb2249d0 img{#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a8ecb2249d0 img{#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61a8ecb2249d0 img{#fig-61a8ecb2249d0 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Fries dorpje ‘Moddergat’ heet nu ‘Blabberpoepert’

Afgelopen zaterdag is Moddergat van de kaart geveegd. Op alle plaatsnaamborden in het kleine Friese dorpje staat voortaan de naam ‘Blabberpoepert’ - een vrije vertaling van ‘Moddergat’ in het Fries. Voorlopig is het nog niet duidelijk wie de naam van het dorp op de schop heeft gedaan, maar hun motief is mogelijk wel bekend.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Friese Komborden

De ludieke actie is waarschijnlijk een reactie op het besluit van de gemeente Noord-Friesland om de namen op alle zogenaamde komborden in 25 Friese dorpen te veranderen in een Friese versie. Aalsum wordt Ealsum, Kollumerzwaag wordt Kollumersweach en Oostmahorn wordt De Skâns-Oostmahorn en zo verder. Blijkbaar was er een bewoner van Moddergat die vond dat ook zijn dorp aan vernieuwing toe was, en daarvoor het heft in eigen handen nam.

Verzet tegen verandering

Buiten Moddergat is lang niet iedereen het eens met de geplande naamsveranderingen. In tal val dorpen was oproer na het besluit van de gemeente om de borden te verplaatsen. In sommige gevallen was dat om historische redenen, in andere dorpen gaven bewoners simpelweg de voorkeur aan de Nederlandse naam of een tweetalig plaatsnaambord.

De lokale bevolking moet overigens nog wel even wachten voordat de beloofde naamsveranderingen doorgevoerd worden. Pas als de borden ‘aan vervanging toe zijn’, worden de nieuwe edities in hun plaats gezet.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws