Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Winnende sprong FK Fierljeppen

En de Friese Kampioen Fierljeppen is ..... Bart Helmholt

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

En de Friese Kampioen Fierljeppen is ..... Bart Helmholt