Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

In de Friese jeugdzorginstelling 'Woodbrookers' gaat het vreselijk mis

Het wordt steeds duidelijker dat het flink mis kan gaan binnen jeugdzorginstellingen. Zo ook bij Woodbrookers, een jeugdzorginstelling in het Friese Kortehemmen, in de buurt van Drachten. Het onderzoeksrapport, waar de misstanden allemaal in vermeld staan, werd voor langere tijd geheimgehouden.

Woodbrookers

In de praktijk vallen veel kinderen, met complexe problemen, onder de hoede van invalkrachten. Dit komt doordat veel werknemers afscheid hebben genomen van de jeugdzorginstelling in het Friese Kortehemmen. Zo is er een kinder- en jeugdpsychiater al in november 2021 vertrokken. Wanneer er in februari 2022 een vervanger komt, is deze al na twee weken weg. Ook een andere opvolger stopt al in de proefperiode. De invalkrachten worden net als het nieuwe personeel niet altijd voldoende opgeleid voor de zorg over de kinderen. Zeker in de coronaperiode was hier sprake van. Maar uit een onderzoeksrapport blijkt dat er wel meer misgaat in de zorginstelling. Dit rapport werd echter eerder geheimgehouden.

Pijnprikkels

Het AD heeft het rapport toch in handen weten te krijgen. In het rapport staan de meest afschuwelijke misstanden, die niet horen te gebeuren binnen een jeugdzorginstelling. Zo worden er bijvoorbeeld pijnprikkels toegediend aan de kinderen. De krant meldt hierbij dat er niet duidelijk in het rapport wordt gemaakt hoe deze worden toegediend, maar het gebeurt. Het inzetten van deze pijnprikkels wordt gezien als onderdeel van de methode 'fysiek mentaal ingrijpen' en hoort niet thuis binnen de jeugdzorg. Het is opvallend dat dit toch gebeurt binnen de muren van Woodbrookers, want in 2021 wordt de methode 'geweldloos en verbindend gezag' nog geïntroduceerd.

Behandelingen

Niet alleen gaat het met het personeel en de pijnprikkels flink mis. Er is nog meer. Ook wat betreft de behandelingen binnen de instelling gaat het allesbehalve goed. Zo kan het te lang duren voordat de behandeling wordt gestart en wordt er bij nieuwe jongeren niet goed gekeken waar de problemen vandaan komen. Daarnaast is er een probleem met de verslaggeving van de therapie.

Eén vrouwelijke bewoner heeft geen verslaggeving van haar therapieën of van de uitkomst. Dit meisje heeft te maken met ernstige problematiek. Zo zou ze suïcidaal zijn. Dit uit zich in het opeten van batterijen. Haar ouders, die nog steeds het gezag hebben over hun dochter, trekken aan de bel. Volgens hen kon Woodbrookers hun kind niet het beste geven en hebben ze afgelopen mei ervoor gekozen om de instelling aansprakelijk te stellen voor wat hun dochter is overkomen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer er een situatie voordoet die valt onder 'seksueel grensoverschrijdend gedrag', wordt er ingegrepen en voor een overplaatsing gezorgd. Er wordt alleen, wonderbaarlijk genoeg, intern geen melding gemaakt van het incident en ook de inspectie wordt niet ingelicht. Sterker nog, er zou niet eens goed gekeken worden naar hoe het kon gebeuren.

Toch deed Jeugdhulp Friesland, waar Woodbrookers onderdeel van uitmaakt, vorig jaar in oktober aangifte tegen het eigen personeel wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag en criminele activiteiten.

Uitzendbureau

Ook een externe partner van Woodbrookers blijkt niet helemaal zuiver te zijn. Het nieuwe personeel van de jeugdzorginstelling werd geleverd door een uitzendbureau. De oprichter van dit uitzendbureau is onlangs veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. De 39-jarige drugscrimineel Laid E. uit Nijkerk werd schuldig bevonden aan betrokkenheid bij twee drugslabs. Volgens Belgische justitie het "grootste drugslab ooit in België."

Ouders van kinderen binnen de instelling zijn geschokt over het nieuws, omdat de invalkrachten behoorlijk wat leed zouden hebben veroorzaakt binnen Woodbrookers.

Overlast

Buurtbewoners uit het dorp Kortehemmen ervaren bovendien overlast van de jeugdzorginstelling. Zo hebben ze last van vernielingen en er zou zelfs sprake zijn van mishandeling. Door de gebeurtenissen hebben de buurtbewoners nu een 'buurwacht'. Om de veiligheid van de bewoners te waarborgen wordt zelfs gedacht aan het verstrekken van honkbalknuppels.

Wanneer het AD aan bestuurder Johan Krul vraagt of de incidenten inmiddels wél worden vermeld, reageert Krul als volgt: "De incidenten die gemeld moeten worden bij de inspectie worden zoals altijd gemeld.” Daarnaast laat hij weten dat er bijna niet meer wordt gewerkt met uitzendkrachten en dat er verbeterplannen worden uitgevoerd.

Ook vraagt de krant naar de pijnprikkels. "De regels en veldnormen zijn onlangs aangescherpt. Wij houden ons aan die afspraken", aldus Johan Krul.

Misdaad
  • Het AD,
  • NL Beeld / Regiofotografie