doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Oh oh: Rob Jetten (D66) overweegt ook 's avonds/'s nachts invoering van max. 100 km/u

Is de tijd van lekker 120 of 130 blazen straks definitief voorbij?
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6484b0e4015fe img{#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6484b0e4015fe img{#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6484b0e4015fe img{#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6484b0e4015fe img{#fig-6484b0e4015fe img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Rob Jetten

Het gaat lekker in ons landje: we lijken te zijn gekneveld door de gasboycot van Rusland en Europese stikstofafspraken. Er wordt inmiddels zelfs gesproken van een crisis. Maar crisis of niet, het kabinet wil koste wat kost de stikstofuitstoot inperken en is daarom tevens bereid om radicaal beleid door te voeren.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

De boeren lijken vooral het kind van de rekening te worden. Eerder al publiceerde het kabinet een kaartje van Nederland met gebieden waarin de uitstoot gigantisch ingeperkt moet worden de komende jaren. Goedschiks óf kwaadschiks, is het devies van de regeringspartijen. Dat wil zeggen dat als boeren niet zelf stoppen of hun hele bedrijf op de schop nemen, de overheid gedwongen boerenbedrijven gaat opkopen en opdoeken. Dit tot grote woede van de agrarische sector; deze heeft zich de afgelopen jaren immers gehouden aan de regels die de landelijke overheid voorschreef.

Max. 100

Ander beleid dat voor minder stikstofuitstoot moet zorgen, is de snelheid op snelwegen beperken. Niks geen 120 of 130 meer blazen, maar slechts 100. Deze maximumsnelheid geldt tussen 06.00 en 19.00 uur en is al sinds maart van 2020 van kracht.

Maar daar stopt het wellicht niet. Omdat Rusland gekapt is met gas leveren aan Nederland, hebben we hier de kolencentrales maar weer aan geslingerd. Normaal gesproken wordt een deel van het gas namelijk gebruikt om stroom op te wekken, maar de kolencentrales moeten deze taak overnemen zodat we gas kunnen besparen. Die centrales zorgen alleen weer voor extra stikstofuitstoot, wat het kabinet weer ergens anders wil compenseren. Waar? Precies ja, op de Nederlandse snelwegen. De maximumsnelheid van 100 gaat straks dus misschien 24/7 gelden, in plaats van enkel tussen 06:00 en 19:00.

Een andere maatregel die door Rob Arnoldus Adrianus Jetten (D66), onze minister voor Klimaat en Energie, wordt overwogen, is het nóg verder inperken van de luchtvaart. Hoe en wat precies is nog niet duidelijk. Het kabinet neemt nog even de tijd om alle opties te overdenken.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws