Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Neem je pisfles maar mee: 'Stikstofbeleid zorgt voor verdubbeling filedruk'

De campagne om gevoelige moerasgrond te redden van een zeker ondergang heeft de nodige neveneffecten. Door het stilleggen en opschorten van wegenbouwprojecten zal de filedruk op bekende knooppunten de komende jaren gaan verdubbelen.

Stikstofbeleid zorgt voor verdubbeling filedruk

Sinds 2020 is er een nieuwe kruistocht om de natuur, het milieu en de complete planeet te redden: de strijd tegen stikstof. Met dank aan 'Vervelendste Nederlander' Johan Vollenbroek en zijn rechtszaak tegen de staat werd een campagne opgestart om de stikstofuitstoot zoveel mogelijk te verminderen.

In de praktijk liep dat uit op de - onzinnige - verlaging van de snelheidslimiet naar 100 kilometer per uur, het uitkopen van vervuilende boeren en het stilleggen of vertragen van allerlei bouwprojecten. Bij dat laatste werd vooral gepraat over de bouw van huizen, maar ook de projecten rond het wegennet werden beïnvloed door het nieuwe beleid.

Dubbele druk

Een huizentekort is een wat acuter probleem dan een uitgesteld project bij een druk knooppunt, waardoor de impact van de bouwstop op het wegennetwerk vaak onderschat wordt. Het Economisch Instituut voor de Bouw trekt nu echter aan de bel.

Volgens het instituut zijn er sinds 2020 maar liefst veertien aanleg- en uitbreidingsprojecten geschrapt. Daarnaast zijn vier essentiële projecten vertraagd. Voor zes van deze projecten geldt dat ze een directe invloed hebben op de doorstromingen bij zestien van de drukste knelpunten in het land. Door al het uitstel en afstel zal de filedruk op deze punten gaan verdubbelen.

Waren alle projecten volgens schema doorgegaan, dan was de filedruk naar verwachting juist gehalveerd tegen 2030.

Enorme kosten

De verdubbeling van de filedruk uit zich in een flinke stijging van het aantal kilometerminuten. Dat staat voor elke minuut dat er een kilometer file staat. Het EIB voorspelt 500.000 extra kilometerminuten per jaar, er vanuitgaande dat het wagenpark even groot blijft. Aangezien ook daar een stijgende trend verwacht wordt komt het sommetje waarschijnlijk nog veel hoger uit.

Bovendien is tijd - zoals iedereen weet - ook gewoon geld. Tussen 2024 en 2030 zullen de extra kilometerminuten volgens het EIB gepaard gaan met zo'n 450 miljoen euro aan extra filekosten.

Nieuws
  • Autobahn
  • NL Beeld / DCI Media