doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Wie kunnen beter autorijden: mannen of vrouwen? Het antwoord

Uit onze archieven blijkt dat er één vraag is die de mens (of de Panorama-lezer) sinds jaar en dag bezighoudt. In 1982 al, precies 40 jaar geleden, klapten we 'm zelfs op de cover: 'Wie rijdt er beter? De man of de vrouw?' We zochten het uit.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89ee66 img{#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89ee66 img{#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89ee66 img{#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89ee66 img{#fig-61e768a89ee66 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Rijden

Het zou een goed voornemen kunnen zijn om alle stereotypen over mannen en vrouwen voortaan achterwege te laten, maar punt 1: wij doen niet aan goede voornemens.

En punt 2: dan zouden we op deze plek moeten negeren dat wij daar vroeger ook al niet aan moesten denken. Sterker nog: in 1982, precies veertig jaar geleden dus, vroegen wij ons pontificaal op de cover af wie er nu beter kon autorijden: een man of een vrouw?

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Vroegâh

Onze uiterst betrouwbare ‘test’ begon met een aardige anekdote: “Over de Duitse Autobahn, waar de snelheidsbeperkende maatregelen niet verder gaan dan een vrijblijvend verzoek aan de dames en heren automobilisten niet harder te rijden dan 130 kilometer per uur, raasde een witte Porsche, op enige afstand gevolgd door een dikke BMW. Schijnbaar zonder enige aanleiding maakte de snelle sportwagen plotseling met gillende banden een noodstop. Slechts met de grootste moeite kon de bestuurder van de BMW de Porsche ontwijken. Woedend bracht hij zijn wagen op de vluchtstrook tot stilstand en beende naar de witte auto om een verklaring voor het levensgevaarlijke weggedrag te eisen. Tot zijn verbijstering trof hij achter het stuur een lijkbleke vrouw aan, die trillend van de zenuwen vertelde dat ze had moeten remmen voor een muis die ze plotseling de weg had zien oversteken.”

@media (max-width: 680px){#fig-61e768a89f30e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89f30e img{#fig-61e768a89f30e img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61e768a89f30e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89f30e img{#fig-61e768a89f30e img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61e768a89f30e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89f30e img{#fig-61e768a89f30e img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Het waren verhalen die voornamelijk mannen weleens uit hun mouw wilden schudden op een verjaardag en waar ze zelf ook het hardst om konden lachen, maar of het ook waar was dat vrouwen vaak angstig achter het stuur zaten en meer dan mannen betrokken zouden zijn bij ongelukken, dat was tot begin jaren 80 nooit echt fatsoenlijk onderzocht. Totdat twee Duitse wetenschappers toegang kregen tot informatie van meer dan 60.000 verkeersongevallen. Daar kwam inderdaad uit naar voren dat vrouwen meer ongelukken veroorzaakten dan mannen (+9,2 procent), maar dat dat verschil vele malen groter was, en dan in het nadeel van de man, als er alcohol in het spel was. Dan veroorzaakten mannen maar liefst 63 procent meer ongelukken dan vrouwen.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_middle_article');

Typische mannenovertredingen waren te hard rijden, op een onverantwoorde manier inhalen, te weinig afstand houden en agressief gedrag op de weg. Vrouwen veroorzaakten vooral ongelukken in de grote stad, op werkdagen, bij het onnodig links rijden op de snelweg en door geen voorrang te verlenen, omdat ze bovengemiddeld nerveus zouden zijn op een kruising.

@media (max-width: 680px){#fig-61e768a89f5c9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89f5c9 img{#fig-61e768a89f5c9 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61e768a89f5c9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89f5c9 img{#fig-61e768a89f5c9 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61e768a89f5c9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61e768a89f5c9 img{#fig-61e768a89f5c9 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Vind er het uwe van, maar het zou volgens de onderzoekers vooral komen doordat er procentueel gezien veel minder vrouwen reden dan mannen, misschien wel om het feit dat mannen niet wilden dat vrouwen achter het stuur kropen. Hún stuur. “Als er tussen mannen en vrouwen geen verschil zou zijn wat betreft de graad van geoefendheid, het gebruik van alcohol, medicijnen en dergelijke, zouden hun rijprestaties vrijwel op hetzelfde niveau liggen,” zei een van de onderzoekers. Ofwel: geen verschil.

Vandaag de dag

Maar is dat echt zo? Het antwoord op die vraag is rap gevonden. Onze welbekende Algemene Nederlandse Wielerbond heeft hier in 2019 namelijk onderzoek naar gedaan, op basis van de Veilig Rijden-app. Nadat ze de cijfers van zo’n 41.000 gebruikers hadden geanalyseerd, konden ze maar tot één conclusie komen. Tromgeroffel…

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen een iets groter gevaar op de weg zijn dan mannen. Met een veiligheidsscore van 76,8 rijden de heren veiliger dan de dames, die een score van 76,3 haalden.

Voordat je je versnellingspook uit je broek tovert om hem ceremonieel in de rondte te zwaaien: de verschillen zijn klein en het ligt er dus maar net aan wie je voor je hebt. Als jij je vrouw laat inparkeren omdat je het zelf niet aandurft, is het wellicht goed om jezelf maar eens goed in de achteruitkijkspiegel aan te kijken, vriend.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws