doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Centraal planbureau: duizenden boeren weg door stikstofregels

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een rapport samengesteld over de invloed van de maatregelen tegen het stikstofoverschot. Dat gaat heel wat boerenbedrijven de kop kosten.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61053aef02a82 img{#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61053aef02a82 img{#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61053aef02a82 img{#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-61053aef02a82 img{#fig-61053aef02a82 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Centraal planbureau: duizenden boeren weg door stikstofregels

Het nieuwe PBL-rapport heeft de naam ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis’ en bevat adviezen voor het volgende kabinet om de stikstofcrisis tegen te gaan. In het document staan concrete uitspraken over de hoeveelheid agrariërs die hun grond gedag moeten zeggen. Volgens het Planbureau zouden de maatregelen invloed hebben op de toekomst van ‘duizenden boerengezinnen’.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Verschillende gebieden

Het planbureau adviseert het nieuwe kabinet meteen aan de slag gaan met het opdoeken van boerderijen. Dat zou per gebied moeten gebeuren, waarbij de prioriteit ligt bij Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Daar zijn meerdere natuurgebieden te vinden, waar de stikstof voor problemen zorgt, en veel veehouders, waar het gros van de stikstofuitstoot in de landbouw vandaan komt.

Als het gaat om de invloed van de maatregelen op het boerenleven, windt het PBL er geen doekjes om: “In stikstofgevoelige regio’s zal nauwelijks ruimte zijn voor open vormen van veehouderij en akkerbouw, zelfs wanneer ze biologisch of extensief zijn of gebruikmaken van innovatieve technologie”, staat in het rapport geschreven. Als het nieuwe kabinet de adviezen van het Planbureau oppakt, dan gaan we een ‘ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland’ zien.

Uitgekocht

Op dit moment staan er nog weinig concrete plannen in de stikstofwet. Het doel daarvan is om de uitstoot per 2035 te halveren. Er is al wel een stapel geld opzij gelegd om boeren die akkoord gaan uit te kopen. Nieuwe maatregelen komen waarschijnlijk pas met het volgende kabinet.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws