Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Zo compenseert de overheid de hoge energieprijzen

De hoge energieprijzen zijn je vast niet ontgaan. Hoewel de prijzen inmiddels wel weer wat zijn gedaald, zijn ze nog steeds hoger dan eerst. Daarom neemt de overheid ook in 2023 maatregelen om mensen te helpen zodat ze hun energierekening kunnen blijven betalen. In dit artikel lees je wat de overheid precies doet.

Energie

Het prijsplafond 

Vanaf 1 januari dit jaar geldt er voor alle huishoudens een zogenaamd prijsplafond tot een bepaald jaarlijks gas- en stroomverbruik. De overheid neemt hiervoor het gas- en stroomverbruik van een gemiddeld huishouden. Om onder het prijsplafond te blijven, mag je niet meer dan 1200 m3 aan gas en 2900 kWh per jaar aan stroom verbruiken.

De prijzen voor het prijsplafond zijn vastgelegd op € 1,45 per m3 gas en € 0,40 per kWh stroom. Dat is dus de prijs die je voor je gas en elektriciteit betaalt. Gebruik je meer dan 1200 m3 gas en 2900 kWh stroom?

Dan betaal je voor de extra gas en elektriciteit die je gebruikt de tarieven uit je energiecontract en die liggen vaak hoger. Op je energie besparen blijft dus verstandig om niet tegen een hoge rekening aan te lopen. Het prijsplafond geldt nog tot 1 januari 2024.

De energietoeslag 

Als je weinig verdient of een uitkering hebt kan je misschien een energietoeslag krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag je inkomen niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum inkomen. Het sociaal minimuminkomen is het bedrag dat je volgens de overheid nodig hebt om van te kunnen leven. Hoe hoog jouw sociaal minimum inkomen is hangt af van je leeftijd en leefsituatie. Handig dus om te checken hoe dit bij jou zit en of je in aanmerking komt.

De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming van € 1.300,-. Als je een bijstandsuitkering krijgt ontvang je dit bedrag automatisch. Zo niet, dan moet je de toeslag aanvragen bij je eigen gemeente. Dit kan nog tot het einde van het jaar.

Tijdelijk Noodfonds Energie 

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is bedoeld voor kwetsbare huishoudens. Huishoudens die elke maand meer dan 10 tot 13% van hun inkomen aan gas en elektriciteit betalen kunnen een beroep doen op het Noodfonds. Er gelden wel een aantal regels.

Als alleenstaande mag je bruto-inkomen niet hoger zijn dan € 2.980,- per maand en voor samenwonenden niet hoger dan € 4.180,-. Verder moeten de huishoudens zelf een contract voor stroom, gas en/of stadswarmte bij een energieleverancier hebben afgesloten. Je kan nog tot eind april steun uit het Noodfonds aanvragen.

Heb jij een vergoeding uit het Tijdelijk Noodfonds Energie gekregen, maar nog steeds moeite om je gas en stroom te betalen? Dan kan je je energie vergelijken om te zien of je bij een andere leverancier voordeliger uit bent.

Compensatie voor huishoudens met blokaansluiting 

Er zijn ook huishoudens met een zogenaamde blokaansluiting. Dat betekent dat ze een gezamenlijke gas,- warmte,- en elektriciteitsaansluiting hebben. Deze huishoudens vallen niet onder het prijsplafond.

Daarom komt er een eenmalig vast bedrag aan tegemoetkoming voor zelfstandige wooneenheden, bijvoorbeeld een appartement, en onzelfstandige wooneenheden, bijvoorbeeld een studentenkamer in een studentenhuis. Dit bedrag zal vergelijkbaar zijn met dat voor huishoudens die wel onder het prijsplafond vallen en gelden voor heel 2023. Zo komt ook deze groep gelukkig niet in de kou te staan.