doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Johan Derksen: 'We worden geterroriseerd door een opgefokte natuurfreak'

'De Snor' fakkelt de bekendste milieuactivist van het land af.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-638ce52b2e872 img{#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-638ce52b2e872 img{#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-638ce52b2e872 img{#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-638ce52b2e872 img{#fig-638ce52b2e872 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Johan Vollenbroek

Johan Remkes (VVD) is enige tijd geleden tot bemiddelaar gebombardeerd in het stikstofdebat. De 71-jarige bestuurder moet de kloof dichten tussen politiek, burger en misschien nog wel de belangrijkste partij in deze kwestie: de boeren. In het adviesrapport dat hij na veel gesprekken heeft gepresenteerd is hij hard voor het kabinet. De boeren voelen zich "als verliezer in het verdomhoekje gezet" door Rutte & Co. Bovendien is een grote kloof tussen platteland en stad ontstaan, concludeert de Groninger.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Toch zegt hij ook dat er boeren zullen moeten verdwijnen als het kabinet vasthoudt aan haar doelen. Zoveel mogelijk vrijwillig, maar als ze dat echt niet willen, moet de overheid de mogelijkheid hebben tot gedwongen uitkoop. Daarnaast houdt hij vast aan de halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Hoe we in deze ellende terecht zijn gekomen? Door één man, betoogt Johan Derksen in Vandaag Inside.

Losgeslagen milieuactivist

"We worden geterroriseerd door een opgefokte natuurfreak uit Nijmegen die wat juridische kennis heeft, en die bang is dat er twee bloemsoorten verdwijnen uit Nederland", gaat Derksen er met gestrekt been in.

Johan doelt op Johan Vollenbroek. De activist, in sommige kringen beter beken als 'vervelendste man van het land', spande een zaak aan vanwege het stikstofbeleid in Nederland. En tot de verbazing van velen oordeelde de rechter in 2019 dat het beleid in strijd was met Europese natuurwetgeving, waardoor het hele systeem nu op de schop moet.

"Het is gewoon die vervelende vent", gaat Johan verder. "en die man heeft er verstand van en juridische kennis. Hij is gewoon een procedure gestart en die heeft hij gewonnen. En heel Nederland lijdt onder die gek."

'Alleen om die idioot'

Genee stelt dat de uitspraak van de rechter in 2019 in ieder geval wel érgens op gebaseerd moet zijn. Tafelgenoot Derksen zegt dat het waarschijnlijk getoetst is aan Europese wetgeving en dat daar waarschijnlijk wel wat over stikstof in staat. Derksen: "Maar Nederland is het enige land dat met stikstof bezig was. We wisten hoeveel er was. Die andere landen hebben er nooit naar omgekeken. Die hadden dat probleem ook niet."

Door stikstof groeien bepaalde plantensoorten in natuurgebieden heel goed, andere soorten verdwijnen juist als er veel stikstof wordt uitgestoten. De man uit Grolloo vindt het "echt te gek voor woorden dat het zoveel geld moet kosten en zoveel stress, alleen om die idioot."

Ook Wierd Duk doet nog een duit in het zakje en haalt aan dat bemiddelaar Remkes heeft gesteld dat we moeten gaan bouwen in Nederland.

Duk: "Ze willen gewoon die boeren weg hebben omdat ze willen bouwen. En waarom willen ze bouwen? Omdat we overbevolkt zijn. Waarom zijn we overbevolkt? Omdat er veel te veel mensen het land binnenkomen. Dat is allemaal één op één. Maar ze doen het onder het mom van: 'O, de natuur gaat eraan. De natuur gaat er helemaal niet aan, maar ze hebben die ruimte nodig om daar huizen te bouwen."

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws