doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Onderzoek wijst uit: 70% van de Nederlanders wantrouwt de overheid

Onderzoekers van meerdere universiteiten bestempelen de Nederlandse maatschappij inmiddels als 'een laag-vertrouwensamenleving'.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-651dfc480970e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-651dfc480970e img{#fig-651dfc480970e img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-651dfc480970e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-651dfc480970e img{#fig-651dfc480970e img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-651dfc480970e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-651dfc480970e img{#fig-651dfc480970e img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-651dfc480970e img.lazyloading{background: #eee;}#fig-651dfc480970e img{#fig-651dfc480970e img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Vertrouwen

Onder andere mensen van de Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, het Kieskompas en meerdere gemeenten hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken of men nog een beetje vertrouwen heeft in de overheid. Lang verhaal kort: mwah.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Omgedraaid

Kort verhaal lang: het vertrouwen in de overheid heeft de afgelopen tijd een flinke knauw gekregen. Want waar in maart 2020 nog 69% van de Nederlandse bevolking op de overheid vertrouwde, en 31 dus niet, vertrouwt op dit moment slechts 29% de landelijke overheid. Kortom, die percentages zijn zo goed als omgedraaid.

Dat wantrouwen speelt volgens het onderzoek ook een rol in de vaccinatiegraad. Zo'n 12% van de ondervraagden wilde zich niet laten prikken, of heeft op z'n minst twijfels. Bijna een kwart van die groep weigert de vaccinatie vanwege wantrouwen jegens de overheid en gelieerde instanties. De grootste reden om niet langs de GGD te gaan voor een vaccin was echter het vertrouwen dat mensen hebben in hun eigen immuunsysteem.

Kieskompas deed ook nog aanvullend onderzoek. Want wie zijn de mensen die de overheid wantrouwen? Daar blijkt geen eenduidig antwoord op te geven. Het onderzoeksinstituut zag vooral veel wantrouwen onder ouderen, PVV- en FvD-stemmers, niet-stemmers en laagopgeleiden. Echter wijst die 70% die het vertrouwen heeft verloren er toch echt op dat de groep veel groter en breder is dan dat.

Belangrijkste factoren

Zeker is dat het coronabeleid een grote rol speelt in deze ontwikkeling. In maart 2020, het begin van het coronatijdperk, was de verhouding vertrouwen/wantrouwen immers nog 70/30. Nu is dat precies omgekeerd.

Toch denken de onderzoekers dat ook andere politieke zaken meespelen in de dalende trend. De lange kabinetsformatie, bijvoorbeeld. Of de stroperige afhandeling van de toeslagenaffaire.

De heren en dames in Den Haag mogen in ieder geval flink aan de bak om de band tussen overheid en burger weer te herstellen, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws