doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Sigrid Kaag: ‘Ik heb soms het idee dat het meer gaat over de ophef dan over de slachtoffers’

De partijtop van D66 kwam vanmiddag dan eindelijk met een reactie op de #MeToo-zaak omtrent voormalig partijlid Frans van Drimmelen. Het werd een opmerkelijke persconferentie.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-629288da9e0e4 img{#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-629288da9e0e4 img{#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-629288da9e0e4 img{#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-629288da9e0e4 img{#fig-629288da9e0e4 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}kaag
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Verklaring

Kaag haalde flink uit richting de media in haar verklaring: “Ik heb soms het idee dat het meer gaat over de ophef dan over de slachtoffers”. Deze reactie volgt na een stilzwijgen van een aantal dagen, nadat dit weekend bekend werd dat partijstrateeg Frans van Diggelen zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Vorig jaar wees een onafhankelijk onderzoek uit dat de beschuldigingen aan het adres van van Diggelen onterecht waren, maar uit gelekte documenten blijkt dat dit toch niet klopte. De partijtop van D66 ligt nu flink onder vuur, omdat zij hier volgens de documenten al een jaar van op de hoogte waren.

Het slachtoffer

In de verklaring van vanmiddag erkende Kaag dat D66 dat als werkgever geen veilige werkomgeving geboden hadden aan het vrouwelijke slachtoffer van de #MeToo-zaak. “Het is verschrikkelijk dat mensen zich onveilig hebben gevoeld”, zei ze tegen de verzamelde pers in Den Haag. “Ik kan het leed uit het verleden niet wegnemen, we kunnen het wel erkennen.”

Maar toen een verslaggever van de Volkskrant vervolgens vroeg hoe het nu met het slachtoffer gaat, gaf Kaag toe “nog geen contact” te hebben gehad.

Het is een pijnlijke kwestie voor het slachtoffer, die eerder al maandenlang genegeerd werd door de partijtop en Kaag zelf. Sinds de publicatie van de Volkskrant van afgelopen weekend heeft het vermeende slachtoffer heeft weer meerdere keren geprobeerd contact met de partijleider te leggen, maar dit mocht helaas niet baten.

Te kort en zakelijk

Voor de radiostilte van deze week richting zowel het slachtoffer als de pers, had Kaag de volgende verklaring: “Ik had me graag eerder uitgesproken, maar dat was ten koste gegaan van een grondig en degelijk onderzoek”.

Kaag zegt zelf niet op de hoogte te zijn geweest van de inhoud van het achtergehouden deel van het onderzoek: “Deze bijlage was en blijft vertrouwelijk op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkenen.”. Toen het slachtoffer Kaag in april 2021 per sms benaderde over deze bijlage, reageerde zij daar kort en zakelijk op. “Per sms wilde de vrouw met mij spreken over de vertrouwelijke bijlage in het rapport. Ik heb dat onmiddellijk onder de aandacht gebracht van het landelijk bestuur, omdat ik zelf de inhoud niet kende. Het strikte advies van het bestuur aan mij was het gesprek niet te vervolgen, omdat er sinds de publicatie van het openbare gedeelte intensieve gesprekken liepen tussen advocaten van alle betrokkenen. Ik had begrip voor dat verzoek om zorgvuldigheid.”

Achteraf erkent ze dat dit té kort en zakelijk geweest is. “Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet meer heb aangedrongen bij het bestuur. Dit trek ik mezelf aan. Als ik het nu lees denk ik: dat klinkt wel heel zakelijk, dat had ik anders willen doen. Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn.”

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws