Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Kritiek bij oppositie over aanval op Syrië

DEN HAAG (ANP) - Bij de linkse oppositie in de Tweede Kamer zijn kritische geluiden te horen over de westerse vergeldingsaanval op Syrië. De SP uit grote zorgen over de bombardementen en spreekt over een roekeloos optreden dat Nederland zou moeten veroordelen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wijst erop dat experts onderweg zijn om te onderzoeken of het Syrische regime daadwerkelijk een gifgasaanval heeft uitgevoerd op het rebellenbolwerk in Douma. ,,Er wordt gegokt met de veiligheid van miljoenen mensen in een vuil geopolitiek spel waarvan niemand de gevolgen kan overzien.'' Ze wil dan ook een debat.

Bram van Ojik (GroenLinks) zegt dat de aanval duidelijk maakt dat de inzet van chemische wapens niet onbestraft blijft. Hij hoopt dat de aanval er aan bijdraagt dat ,,oorlogsmisdaden tegen de eigen bevolking, zoals vorige week in Douma gepleegd, in de toekomst achterwege blijven.'' Maar Van Ojik plaatst ook vraagtekens: ,,Zolang een coherente politieke strategie ontbreekt, zal een geïsoleerde militaire respons de oplossing van het conflict in Syrië helaas niet dichterbij brengen.''

Politieke oplossing

De PvdA veroordeelt de ,,proportionele aanval tegen strategische doelen in Syrië'' niet, maar vraagt het kabinet zich te blijven inzetten voor een politieke oplossing. PVV-leider Geert Wilders twittert: ,,VS mag Syrië aanvallen. Hun besluit. Maar helpen zal het niet. Assad komt alleen maar sterker in het zadel."

De regeringspartijen tonen begrip voor de aanval. VVD vindt het terecht dat het Westen het Syrische regime van president Assad bestraft. ,,Assads gruwelijke chemische aanvallen zijn een grove schending van het oorlogsrecht. Dat moet bestraft worden en dat doet het Westen nu ook'', laat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten.

Volgens coalitiepartner D66 zagen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zich gedwongen een militair signaal af te geven zonder mandaat. ,,Dat voelt ongemakkelijk, maar is gezien de talrijke schendingen niet onbegrijpelijk'', meent D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Volgens CDA-Kamerlid Martijn van Helvert kunnen aanvallen met gifgas niet onbestraft blijven. Hij dringt wel aan op een diplomatieke oplossing voor Syrië. De ChristenUnie noemt de militaire actie tegen Assad onvermijdelijk na het gebruik van chemische wapens, maar hoopt dat zo snel mogelijk bewijzen op tafel komen.