Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Proef met 'buienradar' voor trekvogels

GRONINGEN (ANP) - De provincie Groningen gaat een proef doen met een systeem dat de vogeltrek voorspelt. Dit zogenoemde trekvogelvoorspellingsmodel wordt in het najaar getest bij de windmolenparken in en om de Eemshaven in Groningen. Doel is om de vogelsterfte door de draaiende turbines met 75 procent terug te dringen, aldus de provincie.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Bij de windturbines vallen jaarlijks enkele duizenden vogelslachtoffers. Daarvan is circa 45 procent een trekvogel. Juist het Eemshavengebied is een belangrijke trekroute voor veel vogelsoorten.

Het plotseling uitzetten van grote windmolenparken is geen oplossing om vogels te sparen. Zo'n ingreep heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk en brengt hoge kosten met zich mee, zegt de provincie.

Testfase

De Universiteit Amsterdam heeft een model ontwikkeld dat op basis van meteorologische gegevens de komst van zwermen vogels kan voorspellen, vergelijkbaar met de populaire buienradar voor regen. Het model kan zeker 30 uur van tevoren zwermen trekvogels voorspellen.

De bedoeling is om het instrument na de testfase medio 2020 te gaan inzetten. In dat jaar moet ook de vernieuwing van de windmolenparken in Eemshaven zijn voltooid.