Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Kort geding tegen ingaan inlichtingenwet

DEN HAAG (ANP) - Bits of Freedom en andere organisaties proberen met een gang naar de rechter te verhinderen dat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 1 mei ingaat. Ze vinden het onacceptabel dat de wet gewoon in werking treedt voordat het parlement zich over wijzigingen kan buigen. De organisaties vinden dat de wet pas kan ingaan nadat deze is aangepast.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Het kabinet heeft daar al wel enkele voorstellen toe gedaan, nadat bij het raadgevend referendum van vorige maand meer mensen tegen dan voor de wet stemden. Zo wil het kabinet strengere eisen stellen aan het delen van gegevens met andere landen. Verder mogen de geheime diensten alleen ,,zo gericht mogelijk'' aftappen van de kabel en worden gegevens niet standaard drie jaar bewaard, maar moet ieder jaar worden geëvalueerd of langer opslaan nodig is.

Privacyorganisaties noemden de aanpassingen direct te mager. Ze kondigden al eerder een rechtszaak aan over de Wiv. Daar komt nu een kort geding bij om uitstel af te dwingen.