Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Omstreden milieurapport Lelystad nu wel goed

DEN HAAG (ANP) - Het aangepast milieueffectrapport voor Lelystad Airport voldoet. Dat stelt de onafhankelijke Commissie mer. Dat is een tegenvaller voor de bewonersorganisaties die zich verzetten tegen de huidige uitbreidingsplannen voor de luchthaven.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het milieueffectrapport moest worden geactualiseerd omdat er fouten in de geluidsberekeningen waren. De minister beschikt nu ,,over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport", oordeelt de Commissie mer.

De bewonersorganisaties willen een heel nieuw milieueffectrapport voor Lelystad. Als de Commissie mer daarmee had ingestemd had dat vermoedelijk flinke vertraging opgeleverd voor de opening van de luchthaven die nu gepland staat voor april 2020.