Steeds meer geiten in ons land

DEN HAAG (ANP) - Nederland telt steeds meer geiten. Op 1 april liepen hier ruim bijna 600.000 geiten rond. Dat is ongeveer 12 procent meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegenover de stijging van de geitenstapel daalde het aantal koeien in de Nederlandse stallen en weides.
@media (max-width: 679px){#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e604e7252d6 img{#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e604e7252d6 img{#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e604e7252d6 img{#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e604e7252d6 img{#fig-65e604e7252d6 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Nederlandse boeren bezaten bij elkaar iets minder dan 4 miljoen runderen. Dit betekende een daling met 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De daling wordt volgens het CBS onder meer veroorzaakt door de nasleep van de kwestie rond het mestoverschot.

Tussen 2014 en 2016 groeide de Nederlandse rundveestapel aanzienlijk door het loslaten van de melkquota. Daardoor zagen veel boeren hun kans schoon meer koeien te houden. Het negatieve neveneffect was een te grote vervuiling met fosfaten. Vorig jaar is een plan in werking getreden om het mestoverschot in te dammen. Voor het eerst sinds 2013 is de rundveestapel daardoor weer onder de 4 miljoen uitgekomen.

Bij de schapen en varkens waren slechts kleine verschuivingen. Er werden 810.000 schapen en 12,5 miljoen varkens gehouden in Nederland.