Partijen akkoord over Klimaatwet

DEN HAAG (ANP) - De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een wet waarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen. Dat bevestigen verscheidene bronnen op het Binnenhof. Met name voor de langere termijn reiken de ambities in de klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.
@media (max-width: 679px){#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71f1c0da28 img{#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71f1c0da28 img{#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71f1c0da28 img{#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e71f1c0da28 img{#fig-65e71f1c0da28 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. In het regeerakkoord was voor dat jaar nog geen concrete doelstelling opgenomen. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

Voor 2030 is een daling afgesproken met minstens 49 procent vergeleken met 1990. Dat komt overeen met het regeerakkoord. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk uit te komen op 55 procent CO2-afname, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de klimaatwet aanvankelijk op mikten.