Akkoord moet toekomst sport veilig stellen

DEN HAAG (ANP) - Om het huidige niveau van sportbeoefening in de komende jaren in ons land veilig te stellen, is vrijdag het Nationaal Sportakkoord getekend. Hierin werken overheid, bedrijfsleven, sport en maatschappelijke organisaties samen.
@media (max-width: 679px){#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e41bc2e6f6a img{#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e41bc2e6f6a img{#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e41bc2e6f6a img{#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e41bc2e6f6a img{#fig-65e41bc2e6f6a img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het akkoord moet er voor zorgen dat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. Belemmeringen hierin (bijvoorbeeld door lichamelijke beperkingen) moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Er komen meer buurtcoaches om sporters bij te staan.

Verder wordt het vrijwilligerswerk in de sport financieel aantrekkelijker. Ook moet de overeenkomst ertoe leiden dat de exploitatie van sportaccommodaties sterk wordt verbeterd en het integriteitsbeleid bij sportverenigingen wordt versterkt. Ook moeten meer kinderen gaan bewegen.

,,Iedereen moet plezier in sport kunnen beleven. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Daarom investeren we de komende jaren in onze sportaccommodaties, in het versterken van de sport- en beweegaanbieders en in de motorische vaardigheden van onze jeugd", aldus minister Bruno Bruins (Sport).

In het regeerakkoord is afgesproken om de sport financieel en organisatorisch te versterken. Daarvoor is structureel 25 miljoen euro extra uitgetrokken. De overheid trekt jaarlijks ruim 400 miljoen euro uit voor sport.