Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

D66 wil klare taal van rechter

DEN HAAG (ANP) - Uitspraken van de rechter moeten begrijpelijker worden, vindt D66. De regeringspartij wil af van de ingewikkelde, wollige taal waarvan rechters zich nu nog vaak bedienen. Bovendien wordt het hoog tijd voor meer rechters van niet-westerse komaf, vindt Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het vertrouwen in rechters is in Nederland nu nog groot, zegt Groothuizen. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Het kabinet moet rechters er daarom van overtuigen in hun vonnissen voortaan de taal van gewone Nederlanders te spreken. Ze moeten korte en heldere zinnen gebruiken, de taal van een eindexamenleerling vmbo.

Mensen begrijpen een uitspraak dan beter en accepteren die dan ook eerder, denkt het D66-Kamerlid. En ze weten de rechter ook beter te vinden als hun een volgende keer onrecht wordt gedaan. Ook het streamen van zittingen en uitspraken kan helpen, hoopt Groothuizen. Hij bepleit een proef.

Het moet anders

Rechters zijn nu ook nog bijna allemaal blank en autochtoon. Dat maakt het voor hen moeilijker zich in mensen met een migratie-achtergrond te verplaatsen. En die vinden het op hun beurt moeilijker dan anderen om de rechter te vertrouwen. Dat moet anders, vindt Groothuizen. Hij wil dat rechtbanken voortaan minder door een ouderwetse bril naar sollicitanten kijken. Dan zou een talentvol meisje van Marokkaanse afkomst, dat misschien een dunner cv heeft omdat haar familie zwaar op haar leunt, meer kans maken.

Groothuizen pleit verder onder meer voor meer zogeheten spreekuurrechters. Zo'n rechter zoekt, zonder dat een complete rechtszaak wordt opgetuigd, een snelle oplossing voor bijvoorbeeld een burenruzie of een huurconflict en probeert partijen bij elkaar te brengen.