Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

'Wijkzorg psychiatrische patiënt in de knel'

UTRECHT (ANP) - De wijkzorg voor patiënten met complexe psychiatrische problemen komt ernstig in de knel door een gebrek aan deskundig personeel. Dat blijkt uit een onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel, onder wijkverpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en begeleiders.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Driekwart van de ondervraagde zorgverleners signaleert problemen in de zorg bij mensen die de grip op hun leven dreigen kwijt te raken. Daardoor bestaat volgens het Nivel het risico dat zij zichzelf of anderen iets aandoen. Ook noemen zorgverleners knelpunten bij mensen die zorg mijden en mensen met verslavingsproblemen, gedragsproblemen, of een combinatie van allerlei problemen. ,,Het is lastig deze mensen tijdig in beeld te krijgen, zodat al in een vroeg stadium hulp geboden kan worden'', aldus de onderzoekers.

Zorgverleners onderstrepen het belang van wijkteams, waarin mensen zitten met specifieke deskundigheid.