Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

'Bronbescherming in nieuwe wet moet scherper'

DEN HAAG (ANP) - De bronbescherming van journalisten moet nog duidelijker worden vastgelegd in de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Dat adviseert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het wetsvoorstel bevat al waarborgen voor journalisten, en onder welke omstandigheden het toegestaan is een journalist af te luisteren. De CTIVD adviseert om die waarborgen elders in het wetsvoorstel explicieter te maken. Op deze manier moet worden voorkomen dat de identiteit van een bron bijvoorbeeld kan worden achterhaald aan de hand van informatie van sociale netwerken.

De CTIVD gaat ook in op een andere zorg die leeft omtrent de nieuwe Wiv: het delen van gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten. Er moet een meldplicht komen voor als Nederlandse diensten ,,ongeëvalueerde gegevens’’ delen met een buitenlandse dienst.