Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Meer maatwerk in gehandicaptenzorg

DEN HAAG (ANP) - Met meer maatwerk, meer plekken in instellingen en meer ondersteuning voor naasten moet de zorg verbeteren voor gehandicapten die veel aandacht en ondersteuning nodig hebben. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakt er 36 miljoen euro voor vrij.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

,,We zien dat de groep mensen met een beperking relatief zorgintensiever is geworden. Ook de eisen die zij stellen aan de zorg zijn veranderd", aldus De Jonge. Hij stuurde zijn plan met de titel Volwaardig Leven zondag naar de Tweede Kamer.

De Jonge komt ook al met enkele concrete voorstellen. Er komen honderd plekken bij in instellingen waar gehandicapten verblijven die de zwaarste zorg nodig hebben. Verder moeten er gespecialiseerde teams van hulpverleners komen die ingeschakeld kunnen worden bij crisissituaties. Om de druk op naasten te verminderen krijgen 450 gehandicapten en hun familie voor twee jaar steun van een hulpverlener die bijvoorbeeld kan helpen bij de ingewikkelde zorgadministratie.

De plannen worden uitgevoerd in overleg met de zorgsector. Ook moeten mensen met een beperking en hun familie een belangrijke stem krijgen in de plannen. Ongeveer 130.000 gehandicapten krijgen dagelijks intensieve zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz).