Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Weinig straling in Nederlandse gebouwen

ZOETERMEER (ANP) - In de Nederlandse openbare gebouwen en op werkplekken komt niet veel natuurlijke straling voor. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) trof bij onderzoek van enkele honderden werkplekken en openbare gebouwen lage concentraties aan.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

De onderzoekers bekeken de concentraties van de radioactieve edelgassen radon en thoron die van nature ontstaan in de bodem. Ze kunnen ook ontstaan in bouwmaterialen die ervan zijn gemaakt, waardoor de kankerverwekkende stoffen in gebouwen kunnen terechtkomen.

Van nature veranderen radon en thoron in radioactieve stoffen die zich aan zwevende stofdeeltjes in gebouwen hechten. Na inademen blijven ze achter in de longen en geven ze daar straling af. Dit vergroot de het risico op longkanker, vooral bij rokers, aldus het RIVM.

In Zuid-Limburg is de radonconcentratie hoger. Dit komt omdat er in deze gebieden van nature meer radon vrijkomt uit de bodem.