Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

24 miljoen voor migrantenkinderen Griekenland

BRUSSEL (ANP) - Voor de 1200 kinderen die zonder familie of andere volwassen begeleiding van buiten de EU in Griekenland zijn gestrand, stelt de Europese Commissie 24,1 miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld voor 'kindvriendelijke’ accommodatie en om de alleenreizende minderjarige migranten en vluchtelingen onderwijs te geven.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het bedrag gaat naar de VN-organisatie voor migratie IOM. Die moet zorgen dat de kinderen, veelal jongens tussen veertien en zeventien jaar, in een veilige omgeving worden opgevangen, medische en psychologische steun krijgen en dat er tolken voor ze beschikbaar zijn. Er wordt ook transport en schoolmateriaal geregeld.

Volgens kinderrechtenorganisatie Unicef is een ,,onthutsend groot aantal kinderen'' wereldwijd alleen op de vlucht. Eerder dit jaar stelde Unicef dat de voorzieningen voor kinderen in landen aan de Europese buitengrenzen vaak tekortschieten. Op de Griekse eilanden zien hulpverleners mensonterende toestanden. Bij gebrek aan adequate opvang worden minderjarige asielzoekers soms opgesloten en kunnen ze te maken krijgen met geweld en uitbuiting.