Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Coalitie: goede stap verder bij dividendtaks (5)

DIVIDENDBELASTING

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

N i e u w bericht, met reactie minister Hoekstra, 3e alinea

DEN HAAG (ANP) - De regeringspartijen hebben vooruitgang geboekt bij het zoeken naar alternatieven voor de afschaffing van dividendbelasting. De vraag is hoe de coalitie op een andere manier de lasten van bedrijven wil verlichten.

,,We hebben goede voortgang geboekt, we hebben mooie stappen gezet en we gaan maandag weer verder'', aldus D66-fractieleider Rob Jetten na overleg donderdagavond. Coalitiepartners beaamden dat. ,,We hebben nog even nodig om het af te ronden', aldus CDA-voorman Sybrand Buma.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt dat er ,,goed en constructief'' is gesproken. ,,We gaan als Financiën nog wat huiswerk doen. We praten maandag verder en ik heb vertrouwen in een goede uitkomst.''

Officieel is de coalitie het geplande schrappen van de dividendtaks opnieuw aan het wegen. Met die heroverweging is het plan van tafel, aldus waarnemers.

Als een van de alternatieven geldt in ieder geval een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting voor grote bedrijven. De coalitie denkt ook na over handhaving van de zogenoemde expat-regeling. Die voordelige fiscale regeling voor buitenlandse werknemers zou worden ingeperkt van acht naar vijf jaar. Ook belastingmaatregelen die nadelig uitpakken voor directeuren-grootaandeelhouders, staan mogelijk op de tocht.

Het kabinet kondigde eind vorige week aan dat de veel bekritiseerde afschaffing van de belasting op de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders, wordt heroverwogen. De coalitiepartijen zeiden al dat het voor de hand ligt de begrotingsruimte die daardoor ontstaat, volgend jaar 1,9 miljard euro, te benutten voor andere vormen van lastenverlichting voor het bedrijfsleven.

Oproepen van de oppositie om ook de burger te laten meeprofiteren, of te investeren in de publieke sector, lijkt de coalitie naast zich neer te leggen. De regeringspartijen vinden nog altijd dat de lastenverlichtingen die zijn afgesproken in het regeerakkoord, evenwichtig zijn verdeeld tussen bedrijven en huishoudens.