Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Scholen moeten uitgaven beter verantwoorden

DEN HAAG (ANP) - Scholen moeten beter gaan verantwoorden hoe zij hun geld uitgeven en waarom. Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (Onderwijs) willen dat schoolbesturen gaan vastleggen hoeveel geld hun scholen krijgen, hoeveel reserves er zijn en hoeveel geld gebruikt wordt voor het bestuur. De ministers volgen daarmee een advies van de Onderwijsraad op, schrijven ze maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

,,Als onderwijsbesturen niet goed uitleggen wat ze met het geld doen, kan de maatschappij het vertrouwen in het onderwijsstelsel verliezen'', vreest Van Engelshoven. ,,Daarom is het cruciaal goed te laten zien wat je met het geld doet en waarom. Bij vertrouwen hoort verantwoording.''

Volgens Slob is al een aantal onderwijsbesturen goed onderweg met de verantwoording en zijn ook de sectororganisaties zich steeds bewuster van de noodzaak. ,,Maar het moet echt beter. Alle besturen moeten de wil hebben om het gesprek over hun financiële keuzes te voeren met de betrokkenen - ouders, leraren, medezeggenschapsraden, schoolleiders'', stelt hij.