'Natuurnetwerk komt niet op tijd af'

DEN HAAG (ANP) - Er komt te weinig natuur bij om de natuurdoelen die Nederland zichzelf heeft gesteld te halen. Daarvoor waarschuwen Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten en ANWB-baas Frits van Bruggen in een opiniestuk in Trouw. De twee roepen de minister op om met de provincies een inhaalslag te maken.
@media (max-width: 679px){#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1d8ede0b36 img{#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1d8ede0b36 img{#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1d8ede0b36 img{#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65e1d8ede0b36 img{#fig-65e1d8ede0b36 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

In 2013 is afgesproken dat in 2027 het Natuurnetwerk Nederland (NNN) klaar moet zijn. De provincies beloofden 80.000 hectare nieuwe natuur aan te leggen. Maar volgens Van den Tweel en Van Bruggen ,,zit er niet veel schot meer in dit project''. Er moet nog 44.000 hectare natuur bij.

Volgens de twee directeuren ,,doen enkele provincies weinig tot niets meer aan natuurontwikkeling''. Als op dit tempo wordt verdergegaan, wordt het natuurnetwerk pas in 2049 voltooid. ,,Twintig jaar later dan beloofd.''

Plan van aanpak

Natuurmonumenten en de ANWB zien een belangrijke rol voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hoewel het natuurbeleid al in 2011 naar de provincies is overgeheveld, is de minister nog steeds verantwoordelijk. ,,Zij moet zorgen dat het natuurbeleid wordt uitgevoerd en er voldoende mensen en geld beschikbaar zijn om dat te kunnen doen.''

De twee organisaties roepen Schouten op om na de Provinciale Statenverkiezingen om de tafel te gaan zitten met de Gedeputeerde Staten en tot een plan van aanpak te komen. ,,Zo helpt dit kabinet niet alleen onze wegen, maar ook de natuur van A naar Beter.''