Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

GL en D66 voor hoger grondwaterpeil veengebied

DEN HAAG (ANP) - Het grondwaterpeil in veengebieden moet omhoog. Zo willen regeringspartij D66 en oppositiepartij GroenLinks de uitstoot van CO2 terugdringen en schade aan funderingen van huizen beperken.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het waterpeil wordt in veengebieden kunstmatig laag gehouden voor veeboeren. Die kunnen zo beter op het land werken. Maar de grond klinkt door de lage waterstand in en daardoor komt 7 megaton CO2 vrij.

Verder ontstaat door de lage waterstand schade in steden en dorpen rond veengebieden. Door bodemdaling lopen funderingen van gebouwen en infrastructuur schade op. Tot het jaar 2050 kunnen de kosten oplopen tot 5,2 miljard euro, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving in 2016.

Vooravond verkiezingen

Beide partijen komen met hun plannen aan de vooravond van de waterschapsverkiezingen van 20 maart. D66 en GroenLinks zijn ,,zeer kritisch op de door boerenbestuurders gedomineerde waterschappen, die een veel te laag grondwaterpeil aanhouden".

Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) bieden hun plannen maandag aan minister Carola Schouten (Landbouw) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan.