Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

In cultuurbegroting wordt ver vooruitgekeken

DEN HAAG (ANP) - Op het gebied van kunst en cultuur kijkt het kabinet in de begroting voor 2020 al een beetje naar de periode 2021-2024. Volgend jaar moet definitief worden besloten over financiering en organisatie van kunst en cultuur in die vier jaar. In deze nieuwe 'cultuurstelsel'-periode moeten er in ieder geval ruimere mogelijkheden komen voor meer kunstvormen dan nu, zodat een breder en gevarieerder publiek kan worden bereikt. Voor dat streven wordt komend jaar al ongeveer 29 miljoen uitgetrokken.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Dat geld komt uit de 80 miljoen jaarlijks die door het kabinet al in het regeerakkoord extra voor kunst en cultuur was gereserveerd, maar nog niet volledig was toebedeeld. Voor het behoud en onderhoud van Nederlands erfgoed en monumenten komt in 2020 60 miljoen euro beschikbaar. Dat wordt nu ook toegekend uit een bedrag dat al in het regeerakkoord was gereserveerd.