Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Geld voor rechtbank, rechtsbijstand en IND

DEN HAAG (ANP) - Rechtbanken, de rechtsbijstand en vreemdelingendienst IND kunnen volgend jaar op meer geld rekenen. Om de beoordeling van asielaanvragen te verbeteren en te versnellen, trekt het kabinet bijna 200 miljoen euro uit.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

De rechtspraak staat onder flinke druk, erkent het ministerie van Justitie en Veiligheid bij het aanbieden van de Rijksbegroting. Rechtbanken bezwijken onder het aantal zaken en komen geld tekort. Het kabinet legt 95 miljoen op tafel om achterstanden weg te werken en onder meer een 'flexpool' van rechters te vormen. Ook komt er een nieuwe poging om een deel van de rechtspraak te digitaliseren, dat liep eerder uit op een debacle.

De rechtsbijstand voor mensen met een kleine beurs die te maken krijgen met de rechterlijke macht, heeft het ook moeilijk. Pro-Deoadvocaten hebben te veel werk en krijgen te weinig betaald. Het kabinet wil hun werk voortaan anders organiseren en trekt daarvoor 13 miljoen euro uit.

Versnelling asielprocedures

Om het draagvlak voor de opvang van asielzoekers te behouden, moet die volgens het kabinet zorgvuldig gebeuren en moet overlast worden beperkt. Asielzoekers moeten daarom veel eerder te horen krijgen of ze hier mogen blijven. Volgend jaar ligt daarvoor 134 miljoen klaar. Bovendien is er jaarlijks al 65 miljoen extra beschikbaar voor versnelling van de asielprocedures. Om het afwisselende laag- en hoogtij in de migrantenstroom te kunnen opvangen, wordt de opvang daarop berekend en flexibeler gemaakt.

Gemeenten dringen aan op nog meer geld voor de bestrijding van grote drugsbendes en hun tentakels in de bovenwereld, maar dat komt er voorlopig niet. Ze moeten het doen met het geld en de maatregelen die al zijn aangekondigd.