Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Advies: meer oog voor draagkracht burger

DEN HAAG (ANP) - Niet alle Nederlanders hebben voldoende financiële middelen om mee te kunnen doen met grote maatschappelijke veranderingen. Het kabinet zou er volgens de Raad van State verstandig aan doen te onderzoeken in welke mate de lasten voor huishoudens draagbaar blijven bij gestegen kosten voor met name zorg en pensioen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Het kabinet waarschuwt op Prinsjesdag dat op de langere termijn veranderingen nodig zijn om de Nederlandse economie te versterken. Om ook in de toekomst belangrijke publieke voorzieningen te kunnen financieren, moeten we ons geld op een andere manier gaan verdienen. De Raad van State vindt dat het kabinet nadrukkelijker moet nadenken over hoe deze veranderingen kunnen worden bereikt.

Daarbij moet het kabinet volgens zijn belangrijke raadgever niet alleen kijken naar de financiële situatie van burgers, maar ook luisteren naar mogelijke bezwaren en problemen die zij aandragen. Op die manier kan meer draagvlak worden gecreëerd. Ook een goede voorbereiding is van belang, net als de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen bij de overheid.