Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Recordaantal jongeren gepakt voor eerste misdrijf

Het CBS brengt een aantal interessante cijfers naar buiten.

Criminele jongeren

Vandaag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nieuwe cijfers gepresenteerd met betrekking tot jongeren en criminaliteit. De overheidsorganisatie heeft gekeken naar 2022 - dit zijn de meest recente cijfers - en hoeveel minderjarige Nederlanders er in dat jaar verdacht werden van een misdrijf.

De constatering van het CBS: in 2022 ging het om 17 duizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar; zo'n 12% meer dan in 2021. Interessanter is echter het percentage 'first offenders'. Met die term wordt bedoeld: jongeren die voor het eerst in aanraking kwamen met politie of justitie.

Nog nooit zo hoog

Het CBS: "In 2022 werden ruim 4 duizend minderjarige meisjes verdacht van een misdrijf. Voor 83 procent van deze groep was dit de eerste keer. In 2014 was dit 72 procent. Van de bijna 13 duizend minderjarige jongens die in 2022 werden verdacht van een misdrijf, was dat voor 60 procent de eerste keer. In 2014 was dit 53 procent."

Van de verdachte jongens en meisjes samen was 66% een 'first offender'. Dat komt neer op 11.000 jongeren in 2022. Nog nooit was het percentage - twee derde van het totaal - zo hoog, aldus het onderzoeksbureau. En dit percentage lijkt ook alleen maar toe te nemen.

Verschil jongens en meisjes

Maar wat doen die minderjarige 'first offenders' zoal? Bij twee derde van de meisjes gaat het om winkeldiefstal, tegenover een derde van de jongens.

"Na winkeldiefstal waren mishandeling en openlijke geweldpleging de meest voorkomende delicten", zegt het CBS. "Het aandeel minderjarige first offenders dat verdacht wordt van deze delicten is redelijk stabiel over de laatste jaren, zo rond de 10 procent. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes."

Waar je wel een zeer groot verschil ziet: de minderjarige veelplegers. Hiermee worden jongeren bedoeld die meer dan vijf keer door de politie als verdachte zijn geregistreerd. In 2022 was 96% van de minderjarige veelplegers een jongen.

Nieuws
  • CBS.nl
  • Adobe Stock