doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Raad voor Cultuur: ‘Voice-schandaal slechts topje van de ijsberg’

De Raad voor Cultuur heeft een grootschalig rapport opgesteld over misstanden in de cultuursector. Daaruit blijkt dat de meldingen van misbruik die tot nu toe gemaakt zijn slechts het topje van de ijsberg zijn.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
@media (max-width: 679px){#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335ff8e39684 img{#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{width: 470px;height: 470px;}}@media (min-width: 680px) and (max-width: 680px){#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335ff8e39684 img{#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{width: 624px;height: 624px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335ff8e39684 img{#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{width: 1290px;height: 726px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6335ff8e39684 img{#fig-6335ff8e39684 img.lazyloading{width: 948px;height: 533px;}}Raad voor Cultuur: ‘Voice-schandaal slechts topje van de ijsberg’

In het rapport, dat de naam Over de grens, op weg naar een gedeelde cultuur draagt, wordt al snel duidelijk dat de cultuur- en mediasector helemaal verrot is van binnen. Er is vaak sprake van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, seksisme, pestgedrag, racisme en discriminatie. Rond al die misstanden heerst bovendien een zwijgcultuur: niemand durft te melden dat er iets mis is.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Het feit dat een baantje in de mediawereld gewild is, maar dat er weinig plekken zijn, zorgt vanzelf voor problemen. “Castingdirecteuren, curatoren, docenten en artistiek leiders fungeren daarbij noodzakelijkerwijs als poortwachter, wat zorgt voor ongelijke machtsverhoudingen. Zeker als zij, bewust of onbewust, handelen vanuit vooroordelen en stereotypering ontstaat een onveilig werkklimaat”, staat geschreven in het rapport. In een reactie bevestigt Minister van Staat Winnie Sorgdrager die bevinding: “In de kunst- en cultuurwereld zijn er extreme machtsongelijkheden, omdat veel mensen naar één positie solliciteren.”

Tirannieke presentator

In De Telegraaf doet een aantal mensen hun verhaal over de omgangscultuur in de mediawereld. In meerdere gevallen gaat het over een bepaalde ‘tirannieke NPO-presentator’. Een anonieme medewerker vertelt over de angstcultuur die rond die persoon heerste: “Iedereen liep op zijn tenen en was overgeleverd aan de grillen van de presentator, die zich af en toe monsterlijk gedroeg. Dat moet je gewoon slikken. Na de uitzending was de presentator, waar het hele land tegenop keek, standaard woedend. Dan weer op iemand bij de autocue, dan weer een opnameleider, of een redacteur.”

Een ander bevestigt de problemen rond het programma. “De eisen waren soms erg onrealistisch. Het moest en zou gaan op de manier zoals de eindredacteur in haar hoofd had, en niet op een fijne toon. Je kreeg het gevoel dat je weinig waard was.”

Preventie

De volgende stap van de Raad voor Cultuur is het tegengaan van deze problemen. Daarbij willen ze zich vooral richten op preventie. Werknemers moeten een betere rechtspositie krijgen, zodat ze zich beter gewapend kunnen verzetten tegen grensoverschrijdend gedrag.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws