RECTIFICATIE

In Panorama nummer 17 is in de column Plaats Delict met de titel 'Blauwdruk van strafzaken' navolgende passage opgenomen. “Steve Brown, een kroongetuige avant la lettre, dat woord bestond toen niet eens, maar die wel getuigt tegen Hoogland.” Deze beschrijving is onjuist. De heer Brown was nimmer een kroongetuige in een proces. Wij hechten er waarde dit hier te vermelden en bieden excuses aan voor deze storende fout. Hoofdredactie Panorama
Rectificatie

-

Laatste nieuws