doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

GGZ maakt een kieswijzer zonder PVV, FvD, JA en DENK

De GGZ heeft advies voor kiezers. Als je wilt weten wat de verschillende grote partijen over de geestelijke gezondheidszorg te zeggen hebben, dan kun je op hun site kijken. Het lijkt er alleen op dat ze een paar partijen hebben gemist.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
GGZ maakt een kieswijzer zonder PVV, FvD, JA en DENK

De GGZ helpt je graag met stemmen. Zoals allerlei organisaties de komende tijd gaan doen, hebben ze alvast hun kieswijzer losgelaten. Elke partij heeft immers iets te zeggen over de zorg, toch? Nou, blijkbaar niet, want op de site van de GGZ site ontbreken vier partijen die toch wel kans maken op één of twee zetels.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Uitgebreide informatie

Van een onafgemaakt project kan ook geen sprake zijn, want er is al een persbericht de deur uit geslingerd waarin wordt aangekondigd dat de kieswijzer klaar is. Daarin staat dat de GGZ met deze kieswijzer ‘uitgebreide informatie’ biedt.

Dan rest de vraag: wat is de reden van het ontbreken van deze partijen. Er is in ieder geval nog een aantal opties open. Op de site staat nadrukkelijk dat de informatie ‘door de politieke partijen is aangeleverd.’ Het is dus mogelijk dat de vier missende partijen geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van de GGZ om informatie te verstrekken. En dan is er natuurlijk nog mogelijkheid twee: de onafhankelijke GGZ heeft toch een eigen agenda.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws