doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Twintigers blijven paffen

Veel adolescenten steken nog altijd maar wat graag een sigaretje op. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat één op de drie personen in de leeftijdscategorie 20 tot en met 24 jaar rookt. En dat terwijl Nederlandse volwassenen over het algemeen minder paffen.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
Jongvolwasene steekt er lekker eentje op.

Het Trimbos-instituut – het kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg – onderzoekt ieder jaar hoeveel Nederlanders roken. Terwijl het aantal paffende volwassenen al jaren voorzichtig afneemt, blijft het aantal rokende jongvolwassenen constant zo goed als gelijk. Het percentage volwassen rokers ligt op 21,7%, terwijl dat bij adolescenten op bijna 31% ligt. In totaal gaat het in ons land dus nog altijd om miljoenen nicotineverslaafde (jong)volwassenen.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Wel benadrukt het Trimbos-instituut dat niet de paffende adolescenten niet allen ook daadwerkelijk dagelijks roken. Een deel van hen zou regelmatig, op feestjes bijvoorbeeld, een sigaretje opsteken. De tweede helft van de twintigers (25- tot en met 29-jarigen) rookt wél vaker op dagelijkse basis.

Toch baart het rookgedrag van jonge twintigers het Trimbos zorgen. De groep blijft “consistent groot”, zo vertelt programmahoofd Tabak Marc Willemsen aan nu.nl. Daarnaast is er natuurlijk de kans dat zij ook na hun twintiger jaren blijven paffen. Stress onder jongvolwassenen zou mogelijk te maken houden met het grote aantal rokende adolescenten.

Wij zeggen altijd maar zo: een goeie roker is geen onruststoker.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws