Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Wubbo Ockels in ruimte

Van 31 oktober tot en met 6 november 1985 maakte Wubbo Ockels als eerste Nederlander een ruimtevlucht met de Spaceshutt...

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Van 31 oktober tot en met 6 november 1985 maakte Wubbo Ockels als eersteNederlander een ruimtevlucht met de Spaceshuttle Challenger. Hij wastijdens die vlucht en het verblijf in het Spacelab D-1 verantwoordelijkvoor de vele meetapparatuur, waarmee allerlei proeven moesten wordenuitgevoerd.Bron: ANP