Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Kabinet wil hogere straf kindermishandeling

DEN HAAG (ANP) - De maximumstraf op stelselmatige kindermishandeling gaat omhoog. Het gaat ook langer duren voor kindermishandeling verjaart, kondigen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De twee ministers willen met een groot aantal maatregelen geweld thuis terugdringen. Ze wijzen erop dat huiselijk geweld vaak 'overerft' van generatie op generatie. Die cirkel hopen ze te doorbreken door geweld in huiselijke kring eerder en scherper op te merken en zo snel mogelijk te stoppen en op te lossen.

Het kabinet wil niet alleen kindermishandeling door ouders en directe familie zwaarder bestraffen, maar wil ook strenger optreden tegen verzorgers en begeleiders die kinderen onder hun hoede mishandelen. Verder moeten burgemeesters weer vaker overgaan tot een 'huisverbod', vindt het kabinet. Door een huisgenoot met losse handjes tijdelijk uit huis te zetten, kunnen burgemeesters slachtoffers beschermen.

De Jonge en Dekker hopen kindermishandeling ook eerder in het vizier te krijgen en sneller te verhelpen door verdenkingen sneller te melden en informatie beter uit te wisselen. Als een leerling te maken heeft met ernstig geweld thuis, moet de school dat voortaan binnen 24 uur horen. De school kan het kind dan beter opvangen.

Er was al afgesproken dat er extra geld komt voor het vaststellen van kindermishandeling door forensische deskundigen.