Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Veertien jaar geëist tegen Lysander de R.

Voormalige president Hells Angels Haarlem 'ontplofte' vorige week nog aan de rechtbank in Osdorp.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Zijn woedeuitbarsting vorige week aan de rechtbank in Osdorp heeft weinig indruk gemaakt op de officieren van justitie in zijn zaak. Tegen Lysander de R. (36) - de afgezette president van Hells Angels Haarlem - is een gevangenisstraf geëist van maar liefst veertien jaar. Tot die hoge eis komt justitie aan de hand van een hele reeks grotere en kleinere delicten zoals die worden toegeschreven aan dit vaatje buskruit. De strafeis is volgens justitie verder zo hoog omdat hij al vaker, sinds jonge leeftijd, is veroordeeld en steeds weer de fout in gaat en hij de feiten waar hij nu voor terechtstaat pleegde terwijl zijn voorarrest in een andere strafzaak geschorst was. 

Tegen zijn vriendin Sylvana P. is 23 maanden geëist. Zij zou zijn spreekbuis zijn in tijden dat hij vast zat.

Toren

De dinsdag uitgesproken eis komt voort uit het politieonderzoek Toren, dat zich richt op de (destijds) voltallige Haarlemse afdeling van de Hells Angels, het zogeheten ‘chapter’. Naast Lysander stonden in zijn zaak nog twee andere (voormalige) leden van dit chapter terecht. Alle verdachten worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast luiden de verdenkingen tegen de verdachten: dwang en afpersing, mishandeling, brandstichting, bedreiging, openlijke geweldpleging, vuurwapenbezit, drugshandel, hennepteelt en witwassen. Deze misdrijven pleegden zij volgens het OM ofwel gezamenlijk, in wisselende samenstelling ofwel zelfstandig.

Represailles

Het onderzoek Toren heeft circa twee jaar geduurd. Daarin zijn onder andere de verdachten afgeluisterd en gevolgd, leidend tot een omvangrijk digitaal archief. De politie heeft meerdere slachtoffers en betrokkenen gehoord, maar zij durfden veelal niks te verklaren uit angst voor represailles. 

Feiten

De serie onderzochte feiten zoals die naar voren kwamen in het onderzoek, laat volgens het OM zien dat verdachten in de context van hun lidmaatschap van Hells Angels, aan de lopende band strafbare feiten plegen. Het leed, geldelijk verlies en angst dat dit alles bij anderen teweeg brengt, is voor de verdachten niet van belang: "Burgers die niks met de Hells Angels van doen hebben, zien zich soms geconfronteerd met de strafbare feiten die worden gepleegd. Het lijkt voor hen alsof de verdachten boven de wet staan. De verdachten zorgen daarmee voor een inbreuk op de rechtsorde."

Angst

Het OM refereerde ter zitting aan de leus van de verdachten: ‘Power is taken not given’. "Ze plaatsen zich daarmee bewust buiten onze democratische samenleving. De angst die zij veroorzaken en de ontwrichtende werking op de samenleving die daarvan uit gaat, maakt dat het nog ernstiger is dan alleen een criminele organisatie die strafbare feiten faciliteert. De feiten die aan de verdachten ten laste zijn gelegd, moeten daarom met hoge, onvoorwaardelijke gevangenisstraffen worden bestraft," aldus de officier van justitie.