Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

'Uitzetten schadelijk voor Lily en Howick'

DEN HAAG (ANP) - De tieners Lily en Howick worden ,,ernstig bedreigd in hun ontwikkeling" en ondervinden schade als zij worden uitgezet naar Armenië, hun geboorteland en het land waar hun moeder vorig jaar al naar is teruggekeerd. Dat zeggen deskundigen van onder meer de Raad voor de Kinderbescherming. Maandag diende het hoger beroep over de asielaanvraag van de Armeense tieners bij de Raad van State in Den Haag.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De bestuursrechter oordeelde vorige maand dat de aanvraag van de tieners opnieuw moet worden bekeken. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) tekende hoger beroep daartegen aan. Volgens de landsadvocaat is in Armenië voldoende zorg en opvang geregeld. ,,Niets staat een terugkeer in de weg."

Lily en Howick kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland, zij waren toen twee en drie jaar oud. Hun asielaanvraag werd afgewezen. De moeder streed jarenlang voor een verblijfsvergunning, maar vorig jaar besloot de rechter dat het gevluchte gezin uitgezet mocht worden. De moeder vertrok daarop naar Armenië, de kinderen verbleven een tijd op een onbekende locatie en zitten nu bij een bevriend gezin.

Het gaat niet goed met moeder, werd maandag duidelijk tijdens de zitting. Ze woont in een klein kamertje en heeft psychische klachten. Als haar kinderen nu naar Armenië zouden komen, kunnen ze waarschijnlijk niet bij haar wonen en worden ze mogelijk in een weeshuis geplaatst. Een deskundige van de Raad voor de Kinderbescherming zegt daarom dat het ,,in ieder geval voorlopig" beter is als Lily en Howick in Nederland blijven. ,,Het uitgangspunt is hereniging. Maar omdat moeder nu niet in staat is voor haar kinderen te zorgen, is het beter als ze hier blijven."