Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Planbureaus analyseren opzet Klimaatakkoord

DEN HAAG (ANP) - Twee belangrijke adviseurs van het kabinet, het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), komen vrijdag met een eerste analyse van de afspraken die tot dusver zijn gemaakt op weg naar het Klimaatakkoord. De hoofdlijnen daarvan werden in juli gepresenteerd. Maar op veel terreinen is nog onduidelijk wat er precies moet gebeuren en wie de rekening betaalt.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

In het Klimaatakkoord moet uiteindelijk worden vastgelegd hoe Nederland gaat voldoen aan internationale afspraken over terugdringing van de CO2-uitstoot. Die moet in 2030 grofweg zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Daarbij wordt met name veel verwacht van verduurzaming van de elektriciteitsproductie. Maar ook bijvoorbeeld de industrie en het vervoer moeten op termijn zo veel mogelijk af van fossiele brandstoffen.

De coalitiepartijen hebben afgesproken dat Nederland zijn klimaatbeloftes waar moet maken. Maar inmiddels lijken VVD en CDA wat terug te schrikken voor de hoge kosten die sommige maatregelen met zich kunnen meebrengen, ook voor burgers en bedrijven. D66 en ChristenUnie willen juist meer vaart maken.