Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Advocaat wraakt alle rechters Hoge Raad

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse advocaat Willem Jebbink heeft in een lopende rechtszaak alle strafrechters van de Hoge Raad gewraakt. Hij spreekt van ,,een principekwestie", omdat de manier waarop de Hoge Raad tot een beslissing komt volgens hem te vaak ,,onzichtbaar en oncontroleerbaar" is.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Jebbink, onder meer de raadsman van Volkert van der G., maakt bezwaar tegen het gebruik door de Hoge Raad van de zogenoemde 'reservisten'. De Hoge Raad telt in totaal elf toegewezen rechters, maar in een individuele rechtszaak doen drie óf vijf raadslieden uitspraak. In de praktijk echter, aldus Jebbink, kunnen die drie of vijf zich achter de schermen laten adviseren door de andere collega-rechters, de reservisten.

Jebbink: ,,En dan vindt onzichtbare beïnvloeding plaats, die mogelijk nadelig is voor een advocaat en zijn cliënt. Ook is dan onduidelijk of een oneven aantal rechters tot een besluit is gekomen."