Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Na krimp weer meer asielopvang nodig

DEN HAAG (ANP) - De afgelopen twee jaar nam het aantal plekken dat nodig was in opvanglocaties voor asielzoekers af, maar daar is de afgelopen drie maanden een kentering in gekomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft tweeduizend reserveplekken in de huidige asielzoekerscentra in gebruik genomen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

De extra opvangplekken zijn nodig omdat de doorstroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning naar reguliere woningen achterblijft, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat komt door de krapte op de woningmarkt. Ook blijven mensen langer in asielzoekerscentra omdat de doorlooptijd voor asielaanvragen langer duurt. Dat komt omdat er sinds de zomer iets meer asielzoekers zijn gekomen.

In asielzoekerscentra verblijven op dit moment meer dan 22.000 mensen. Van hen hebben er 6500 een verblijfsvergunning.