Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Akkoord over duurzamere zorg

DEN HAAG (ANP) - Om de zorg duurzamer te maken hebben 132 partijen een akkoord getekend. Het gaat om de overheid, de zorg en het bedrijfsleven. Het moet leiden tot minder uitstoot van CO2, energiebesparing en minder verspilling van grondstoffen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback1.png

Er is onder meer afgesproken dat elke brancheorganisatie voor 1 mei volgend jaar met een plan komt hoe zij de doelstellingen van het klimaatakkoord wil bereiken. Het stappenplan moet duidelijk maken hoe de zorg denkt in 2050 klimaatneutraal te worden.

,,De zorg werkt hard om mensen beter te maken maar is tegelijkertijd nog een grote vervuiler. Milieuvervuiling leidt wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte. Die tegenstrijdigheid willen we aanpakken", zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport), die het akkoord heeft getekend.