Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

Staat voor rechter gedaagd om pensioengat

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse Staat moet via de rechter worden gedwongen om alsnog het pensioengat te dichten dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Een groep pensioengerechtigden heeft daarvoor de vereniging Pensioenverlies opgericht. Met eenmalig lidmaatschapsgeld willen ze de onderzoek- en proceskosten betalen.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Onder premier Ruud Lubbers verlaagde de overheid als onderdeel van omvangrijke bezuinigingen zijn bijdrage aan de ambtenarenpensioenen, van de destijds vereiste 21 procent tot onder de 10 procent. Daardoor ontstond een betalingsachterstand door het Rijk van bijna 33 miljard gulden. Ambtenaren en leraren hadden daar destijds niets over te zeggen omdat het ambtenaren- en onderwijspensioenfonds ABP een Rijksdienst was.

Omgerekend naar euro's en met ruim 25 jaar aan rendement zouden de achterstallige betalingen neerkomen op ongeveer 80 miljard euro, weet directeur Rob de Brouwer van de vereniging Pensioenverlies. "Daarmee zou de dekkingsgraad van het ABP weer ruimschoots boven de 100 procent komen."

Uitnamewetten

De Brouwer beet zich vast in het onderwerp toen hij besefte dat stappen van de kabinetten-Lubbers, de zogeheten uitnamewetten, mede de oorzaak zijn van de betrekkelijk lage dekkingsgraad van het ABP. "Daardoor zijn de pensioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd. Nu dreigen zelfs kortingen." Dat de overheid niet aan zijn verplichtingen voldeed, werd lang niet als een probleem gezien, zegt De Brouwer. "De overheid stond garant voor welvaartsvaste pensioenen. Maar bij de privatisering van het ABP is de schuld kwijtgescholden en die garantie vervallen."

De vereniging Pensioenverlies denkt dat de overheid ambtenaren heeft gediscrimineerd en daarmee het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft geschonden. Om dat voor een rechter te testen is geld nodig. Mensen kunnen lid worden voor 25 euro en zo wil de organisatie de benodigde fondsen bijeenbrengen. De verwachting is dat de zaak uiteindelijk door een Europese rechter moet worden beslist. "Dan hebben we waarschijnlijk zo'n 7 à 8 ton nodig." Maar ook als er minder geld binnen is, wil de vereniging al aan de slag met het opbouwen van een dossier.

Het ABP beheert naar eigen zeggen de pensioenen van een op de zes mensen in Nederland. Het fonds heeft 456 miljard euro in kas. De dekkingsgraad van het pensioenfonds daalde in augustus tot 88,6 procent.