doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_menu_allpages');

Rutte over notulen-lek: ‘niks vreemds gebeurd'

De toeslagenaffaire kwam woensdag weer boven water. Uit gelekte notulen bleek dat het kabinet onder andere had geprobeerd om bewust informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. ‘Niks vreemds of onoorbaars’, aldus Mark Rutte.
doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_below_image_article');
Rutte over notulen-lek: ‘niks vreemds gebeurd'

In 2019 was de Kamer wel klaar met al het geheimzinnige gedoe over de toeslagenaffaire, dus werd er aangeklopt bij het kabinet om te vragen of zij wel even heel gauw een feitenrelaas van alle gebeurtenissen in dat schandaal konden presenteren. Dat feitenrelaas kwam er, maar uit bronnen van RTL Nieuws blijkt dat het kabinet lang niet alle informatie prijsgegeven heeft.

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_top_article');

Kritische Kamerleden

Uit de notulen blijkt dat het kabinet nog wel meer malafide plannen had. Zo zou er ook gepraat zijn over een aantal Kamerleden die een iets te kritische houding ten opzichte van de regering zouden nemen. Voorop stond uiteraard niemand anders dan Pieter ‘functie elders’ Omtzigt. Volgens de notulen zou Wopke Hoekstra van het CDA wel even proberen om met de opstandige Omtzigt in gesprek te gaan in een poging om zijn kritische gedrag te sussen.

Reactie

Een uitgebreid antwoord over de gelekte notulen kon de pers niet verwachten van de verschillende kabinetsleden. Wopke Hoekstra had geen behoefte om de media uitgebreid te woord te staan en Sigrid Kaag vertelde dat ze niet zeker wist of ze in Nederland of in Niger was. Op de website van de Rijksoverheid staat echter duidelijk aangegeven dat ze op dat moment gewoon in de Kamer aanwezig was.

Rutte kwam wel met een korte reactie over de ophef, waar de Tweede Kamer inmiddels ook een debat over heeft aangevraagd. “Ik kan wel zeggen dat er bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niks vreemds of onoorbaars is gebeurd”, vertelde hij. De demissionair premier gaat zich nu eerst bezighouden met het opstellen van een brief die als reactie moet dienen en daarna volgt voorbereiding op het debat: “Dat zie ik echt met vertrouwen tegemoet.”

doDisplay('div-gpt-ad-PanoramaNL_in-content_bottom_article');

Laatste nieuws