Iedere dag het nieuws dat echte mannen interesseert

'Effect ADHD-middel leerprestaties overschat'

AMSTERDAM (ANP) - Medicatie voor kinderen met ADHD heeft een positieve invloed op het gedrag maar nauwelijks op schoolprestaties. Dat concluderen neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam in een nieuwe studie.

https://cdn.pijper.io/core/panorama-fallback2.png

Zij adviseren behandelaars, zoals huisartsen en psychiaters, daarom de medicijnen niet voor te schrijven met als doel de prestaties op school te verbeteren. Zo'n 70 procent van de kinderen heeft wel baat bij medicatie als het gaat om het verminderen van klachten als aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. ,,Kinderen met ADHD hebben vaak een achterstand in lezen en rekenen. De effecten van medicatie zijn te klein om ervoor te zorgen dat kinderen met ADHD op het niveau van hun leeftijdsgenoten gaan presteren'', zegt psycholoog Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam.

Ouders en leerkrachten hebben vaak hoge verwachtingen van de effecten van medicatie op schoolprestaties van hyperactieve kinderen. Maar die zouden volgens de neuropsycholoog afgezwakt moeten worden door de behandelaars.

Diagnose stellen

Storend gedrag in de klas, samen met teruglopende schoolprestaties, is een belangrijke reden voor ouders en leraren om de diagnose ADHD te laten stellen. Op die manier kunnen ouders in aanmerking komen voor een behandeling bij een zorginstelling voor hun hyperactieve kind. Het medicijn methylfenidaat wordt het meest voorgeschreven bij ADHD in Nederland.

De neuropsychologen van de Vrije Universiteit analyseerden onderzoeken die in de afgelopen 37 jaar zijn uitgevoerd. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad European Child & Adolescent Psychiatry.